"ความสำเร็จในการงาน มาจากทักษะภาษาของคุณ"
One language sets you in a corridor for life.  Two languages open every door along the way.

TOEIC@HOME (90 ชม.)
คอร์สติวโทอิคออนไลน์เพื่อเพิ่มคะแนนที่ต้องการ


GRAMMAR@HOME (60 ชม.)
ติวหลักแกรมม่า เพื่อใช้ในการสอบและการเขียนอีเมล์

LISTENING@HOME (20 ชม.)
เพิ่มทักษะการฟัง เพื่อใช้สอบ TOEIC

SPEAKENGLISH@HOME (30 ชม.)
ปรับพื้นฐานสนทนา ฝึกเรียงประโยคในการตอบ

JOBINTERVIEW@HOME (10 ชม.)
ฝึกตอบคำถามสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ